در شمار عمر نبود روزهایی که بی تو زیستم

چه آماده ام برای یک لحظه که دیگر نباشم

چه اندازه خالی

و چه بی تعلق

تنها پرنده چشمانت

چون حسرتی رها

آسمان مرا در می نوردد

چه کودکم و خردسال

که ترا نزیسته ام


/ 2 نظر / 6 بازدید
من و db

چه در شمار آوریمشان و چه نه روزها در گذرند و نقظه پایان نمی پرسد "کافی زیستی؟".

جعفر

عزیزم غصه نخور زندگی با ماست اگه باختیم امروز و فردا که برجاست.. مواضب خودت باشو فراموش کردنی هارو فراموش کن[گل][گل][گل]