پاداشی در خور حیات

نه کلام طاقت اینهمه سکوت را دارد

نه سکوت پاسخ اینهمه کلام است

 به جاده نگاه می کنم

 وسوسه ات به نشستن دعوتم می کند

.

یا حرفی بزن

یا به سکوت مهمانم کن


/ 1 نظر / 23 بازدید
قطعه ای از خدا

این که خیلی خوب می نویسی به نظرم فقط یه دلیل داره! اونم این که بهمن به دنیا اومدی![گل]