اینبار بن بست می کشم

خودت گفتی بجای آن جای خالی سرخ بزنم

آن صفحه خالی را جاده بکشم

و این چراغ را روشن نگه دارم که راه گم نکنی

.

حالا رفته ای از جاده سرخ

چراغ را هم با خود برده ای

/ 2 نظر / 23 بازدید
هادی

باد فانوس مرا خواهد کشت...

هادی

باد فانوس مرا خواهد کشت...