از جستجویت خسته نمی شوم

به من کمک کردی

که دست از جستجو بر ندارم

آن روز صبح

که نه کفش هایت بود

نه امید برگشتنت  با یادداشتی بر در .

/ 5 نظر / 3 بازدید
...

می‌روم تا دوباره کودک شوم و از بازی واژه‌ها به وجد آیم... همین!!!

...

می‌روم تا دوباره کودک شوم و از بازی واژه‌ها به وجد آیم... همین !!!

...

فروشی... کفش نوزاد... استفاده نشده ...