من انسان خاصی هستم وقتی عاشق توام

چیزی در من بود

چیزی که ترا از همه تشخیص می داد

مثل جرقه ای در شبی تاریک

مثل صدایی در سکوت تنهایی

چیزی مطمئن و قشنگ

در تزلزل زشت زندگیم

 

چیزی در من بود

چیزی که در هیچکس نبود

تو برای من عابری معمولی نبودی

چیزی در من بود که ترا مالک دنیا می دید

چیزی که برای تو بود

تنها برای تو که عاشقت بودم

/ 5 نظر / 26 بازدید
متین

افرین وبلاگت عالیه

نیروانا

با عشق زمان از بین می رود و با زمان عشق ...

بنز

کاش زندگی دست مایه تحولاتی دردناک نبود و میشد به آسمان اعتماد کرد

علی شیروی

"چیزی در من بود "... دردی ... نیازی ... عشقی ... آری ... و تو همان درد بودی ... و همان نیاز ... و همان ... . . . . . . . . . . عشق ...