در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

هوا سرد است

.

.

.

افسوس نیستی

برای نوشیدن قهوه ای داغ

/ 5 نظر / 25 بازدید
نازنین

http://nicegirll.persianblog.ir/

من هستم

بودنت کافی بود تا تمام دنیا رو برام گرم و امن کنه اما من موندم و هجوم وحشی سرما

سحر شیرمحمدی

چرا سایه ات سنگین شده خانمی ما دلتنگتیم.......... حالا قهوه نداریم ولی دو قطره باران که داریم.......