وقتی سکوت می کنی سه نقطه می آید ...

 

قصه هایت را همه دوست دارم

اما بیش از همه

آن جمله ای که نگفتی

آن نگاهی که دزدیدی

و آن سه نقطه های آخر ...

از تو با من سخن می گویند.

87/10/17

/ 2 نظر / 24 بازدید
طیبه تیموری

وقتی مخاطب من می شوی کلمه ها همه می جوشند‘ آنقدر اصرار می کنی تا می سرایمت فقط یادم رفت که بگویم... هیچی ... ... ...

آرش شیوا تیر

فقط همین