اگر بخواهی . . .

کوه برفی و مه گرفته

تپه ای سبز ونمناک

درختانی زرد و سبز و قرمز

خیابانی خیس

مینی بوسی قدیمی

صندلی ناراحت

.

.

.

پرده چرک را کناربزن

از اینجا هم می توانی خودت را غرق در مه تصور کنی...

14/12/87

/ 1 نظر / 5 بازدید
کویر

به همین چشم هایی که می پرستی سوگند نگاه من تاب این همه خماری را ندارد.... دلیل آمدنم را مپرس که خود نیز نمی دانم پاینده باشی