شعری که به چند باره خواندنش می ارزد

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد


وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد


باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد


آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد


ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
این تیزی سنان شما نیز بگذرد


چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد


در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد


آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نیز بگذرد


بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد


زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد


ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد


این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد


بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد


بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
تا سختی کمان شما نیز بگذرد


در باغ دولت دگران بود مدتی
این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد


آبی‌ست ایستاده درین خانه مال و جاه
این آب ناروان شما نیز بگذرد


ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
این گرگی شبان شما نیز بگذرد


پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد


ای دوستان! به نیکی خواهم دعای سیف
یک روز بر زبان شما نیز بگذرد


سیف فرغانی

/ 6 نظر / 40 بازدید
مهـــــــــران

سلام دوست گرامی وبلاگ خیلی خوبی دارید. امیدوارم شاد باشی و به من هم سر بزنید. ممنونم

واسع علوی

می دانم روزی خواهم مرد و شما هم می دانید اما من یک فرق بزرگ هستیم را جدا می کند از شما که می خندید به هیچ ها به پوچ ها و اخم می کنید ترش می کنید سکوت می کنید به من من آماده ام تقریبا و شما آماده نیستید حتی تقریبا تقریبا ---- ممنونم از حضورتون.

کلودیا

انتخاب زیبایی بود . مناسب زمان حال ما. و اما اولین شعری بود که از این شاعر خوندم . [گل]

سحرشیرمحمدی

قالب نو مبارک چقدر خوشحالم دوباره می بینمت وقتی رفتی فکر کردم دیگه هر گز نمی بینمت.......... دلم بد جوری گرفت ...خوب راستی چرا نظراتتو غیر فعال کردی و به ما هم سر نمی زنی؟ چیزی شده؟

رشنو

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد به هزار بار خواندنش نیز می ارزد... سلام. زیبا بود و به جا.