برای "نباید"

به ممنوعه وسوسه ام می کنی

بهشتی برای باختن که ندارم

بیا برویم

شاید دستهایمان سرزمینی زیباتر بسازد . . .

/ 2 نظر / 22 بازدید
...

حوا دستش به همه ی سیب ها نرسید من اما همه ی سیب ها را از شاخه می چینم