مصنوعی

با قلب مصنوعی

دلتنگی‌های حقیقی داری

حتی اگر هرشب درش بیاوری

در یک لیوان آب غرقش کنی

/ 2 نظر / 40 بازدید
پرک

انگار دلتنگی نه تو قلب آدمه نه تو ذهنش ... انگار دلتنگی تو تن آدمه، همیشه هست، حتا اگه قلب نداشته باشی، حتا اگه روح نداشته باشی