ربط

از اینجا تا آن دورها روی من حساب کن

آن دورها دریچه ای به گذشته دارد

که وقتی به آن می اندیشم

فردا را می بینم

/ 0 نظر / 4 بازدید