بالاخره جایی باید توقف کرد

داری می آیی یا برمی گردی
نمی دانم
چشمانت که به من خیره می شود
چیزی در من توقف می کند
چشمانت
یعنی من رسیده ام

/ 4 نظر / 18 بازدید

مي دونم عوض نمي شي تو خودت گفتي هميني تو مث اون كسي هستي كه ميره واسه هميشه التماسش مي كني كه بمون اون ميگشه نميشه مث يه تولدي تو مث تقدير مث قسمت مث الماسي كه هيچ كس واسه اون نذاشته قيمت

بنز

مي دونم عوض نمي شي تو خودت گفتي هميني تو مث اون كسي هستي كه ميره واسه هميشه التماسش مي كني كه بمون اون ميگشه نميشه مث يه تولدي تو مث تقدير مث قسمت مث الماسي كه هيچ كس واسه اون نذاشته قيمت

...

" من از هوای جاده دلگیرم ... " خدا به چشام رحم کرد که امشب تنها نیستم ...