تنهایم مگذار

با تو رفیق می شود

دشمنت

تنها که می شوی

و محکم بر اعتماد تباهی

پک می زنی

 

 

/ 8 نظر / 4 بازدید
Kamran

سلام سبکی تازه داری برایم. من نیز متولد بهمن هستم:) سبز باشی!

آرش شیواتیر سابق !!!

خوشا فصلي كه دور از غـــــم هَمَه كَ شُـــــــــــــنَه وا شُـــــــــــــنَه دست وا دست سايَه وا سايَه شارَفتــــــــــــــه خُـــــــنَه وا خُـــــــنَه خَزُنِ زردِ ايسالُن نوبتي تمُنِن بهار از راه اَرسيدِن زندگي چه جُنِن بيايـــن با هم بَشيــــم يــــاور هَمَه همــــــــــراه و هم بــــــــــــــاور دلُن راه شُبَـــــش وا هـــــــــم جُـــــــدا نَبـــــوت دل از دلبــــــــــــــر خَزُنِ زردِ ايسالُن نوبتي تمُنِن بهار از راه اَرسيدِن زندگي چه جُنِن بُــــدو پيشُـــــم بُدو پبشُــــــم بُـــدو اِي نوشُــــــم و نيشُـــــــــــــم بُــــدو اي آخريــــن عشــــــقُم دوا دارِ دلِ ريـــشُـــــــــــــــــــــــــــــم خَزُنِ زردِ ايسالُن نوبتي تمُنِن بهار از راه اَرسيدِن زندگي چه جُنِن

م ر ي م

تنها كه مي شوي ... سلام متولد ماه بهمن . [لبخند] از آشنايي با شما خوشوقتم . [گل] [گل] [گل]

سحر شیرمحمدی

چقدر دلم می خواهد همپای دشمنم بسوزم و هر پکی که به او می زنم دستی باشد بر شانه اش که هی رفیق زندگی ارزش نداشت تا من و تو در هم مرگی بیافرینیم مثل دوستی خلاصه که مثل همیشه موافقم.................

کلودی

گاهی که آدم رفیق کم می آورد . گاهی که تنهایی ست و تنهایی دشمن هم شبیه دوستترین هاست و همین دشمن که دوست نماست هم میشود رفیق .

من کوچولو

تنها که ميشوم...دشمنم خوشحال ميشود بي هيچ حرفي،صدايي...کنايه اي... لبخند ميزند و تنهاييم را به سخره ميکشد. . . . . :)

آیسودا

این دشمن به ظاهر هم دشمنه و بهتر از دشمن های به ظاهر دوسته! ولی کمتر به این دشمن پک بزن عزیزم! دوری و دوستی!