مجسمه

1. مگس را که کُشت تنهایی‌اش بزرگ‌تر شد...   2. سکوت ایستاده بود بینِ در نمی‌گذاشت وارد بشوی نمی‌گذاشت بروم   3. گاه فکر می‌کنم صندلی‌ها پا در آورده‌اند از درازکش ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 101 بازدید

...

تو این شعر را نمی‌خوانی کلمه‌ها راه خودشان را می‌روند درست شبیه مورچه‌ها راه افتاده روی دست‌هایت خاطرات دست‌هایی را با خود به همه‌جا می‌برند   شاید ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 40 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
10 پست
اسفند_92
1 پست
ریما2
1 پست
عقده
1 پست
رگ_هایت
1 پست
م_ت_ر_س_ک
1 پست
اعدام
1 پست
هم-شهری
1 پست
تنهایی
1 پست
افراط
1 پست
ف_ا_ح_ش__ه
1 پست
پرنده
1 پست
تعارف
1 پست
ممنوع
1 پست
رایگان
1 پست
بساط_عزا
1 پست
تصمیم
1 پست
راستگویی
1 پست
مجهول
1 پست
هرروز
1 پست
فراموشی
1 پست
زنده
1 پست
دنیایم
1 پست
سرما
1 پست
صدای_طبل
1 پست
سیگار
1 پست
مورچه_ها
1 پست
برگرد
1 پست
جوانه
1 پست
آمرزیدگی
1 پست
مشق_فردا
1 پست
بدرقه
1 پست
یکبار
1 پست
اعتماد
1 پست
حجم_سکوت
1 پست
جاده_سرخ
1 پست
فردا
1 پست
راضی
1 پست
نگاه
1 پست
جستجو
1 پست
غرق_مه
1 پست
فصل_ها
1 پست
گناه_ما
1 پست
فاصله
1 پست
به_زهرا
1 پست
راز
1 پست
سهم_من
1 پست