بلندای رویا

آخرین راه

پاک کردن ستاره از تحمیل پرده است

چشم هایم بسته که می شوند

واقعیت کوتاه می آید

شبیه پیری همسایه ی روبرو

در انتظار هیچ

گوشه ی دیوار کز می کند

...

 

   + طیبه تیموری - ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩