نشانه

چشمانت نشانه ایست

هرکجا که خودم را گم می کنم

روزنه ایست که از آن زندگی را به تماشا نشسته ام

احساس سنگینی است که بی محابایی تنهایی هایم را به خود می آورد.

 

چشم که می بندی

خدا فراموشم می کند.

87/10/16

   + طیبه تیموری - ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧