انتظار

من آفتاب شدن بلدم، تابیدن، حضور، نگاه

و شعر بلدم، از همان روزها که شعر بلد بودم و هنوز دفتر های سفید زیادی داشتم و مدادهایی که شعر نوشتن بلد بودند


اگر این شب بگذرد...

   + طیبه تیموری - ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸