در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

هوا سرد است

.

.

.

افسوس نیستی

برای نوشیدن قهوه ای داغ

   + طیبه تیموری - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸