وقتی برای بردن جایزه ای به تو نمی دهند

دور که می شوی

سرم را بیرون می آورم از مخفی گاهم

و

لبخند می زنم

...

بازی را برده ام

به قیمت رفتنت

   + طیبه تیموری - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸