گریه در سکوت

می گذاری که گریه کنم

در سکوتی که نشسته ای

می گذاری

در سکوت

گریه کنم

..


می دانم که سکوت نکرده ای

می دانی که گریه نمی کنم

 

 

87/09/10

ا

   + طیبه تیموری - ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧