مردود

سرمشق امشبت را دوست ندارم

خط می کشم بر آن

بی نگاهی به ترکه و خودکار قرمز

*

چیزی برای باختن ندارم

بجز فردا

که مشق می کنم در خوابزدگی این روزها 

 

پ ن1: دلم برایت تنگ شده

پ ن2: دلم برایت تنگ شده

پ ن 3: ....

پ ن 4: همین

   + طیبه تیموری - ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸