ترا همه می شناسند این روزها، پس برای آنها که در سکوت مردند . . .

تشنه بود زمین


تو به نامه های نخوانده فکر می کردی ،  . . . که از راه رسید


گندم از شرم جریان سرخ نگاهت آتش می گیرد


بر ما ببخش که نشسته ایم به تماشا


آخر

در سرزمین گرسنگان

تشنه بود زمین

 

 

   + طیبه تیموری - ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸