چه می نویسی بجای این خالی؟

آنقدر به تو اعتماد داشتم

که سه نقطه گذاشتم

بر این صفحه های سفید

با امضایی به نام خودم

   + طیبه تیموری - ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸