چرا بودن برای آنکه نباشی

حرفهایی برای نگفتن

صداهایی برای نشنیدن

چیزهایی برای نبودن

و انسانهایی نیز...

.

.

.

مثل من که باید‘ اما در کنار تو نیستم .

همین.


   + طیبه تیموری - ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧