مقصد

بلیط

ترمینال

و اتوبوس

چند صد کیلومتر تا مقصد

از منظره های موازی پر می شوم

.

.

با تکان آرام دستی بیدارم می کنی

رسیده ایم

دستت را دست می فشارم

از اول هم رسیده بودم

 

88/2/4

   + طیبه تیموری - ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸