داشتن و نداشتن

رسیدن

خلف وعده بهار بود

با رگبار تندی که شکوفه هایم را زد

قحطسال باغ را به کودکانم

با بوسه تفهیم خواهم کرد

اما حقیقت

نگاهی بود

که گرسنه خوابید

   + طیبه تیموری - ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸