اگر بخواهی . . .

کوه برفی و مه گرفته

تپه ای سبز ونمناک

درختانی زرد و سبز و قرمز

خیابانی خیس

مینی بوسی قدیمی

صندلی ناراحت

.

.

.

پرده چرک را کناربزن

از اینجا هم می توانی خودت را غرق در مه تصور کنی...

14/12/87

   + طیبه تیموری - ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧