من انسان خاصی هستم وقتی عاشق توام

چیزی در من بود

چیزی که ترا از همه تشخیص می داد

مثل جرقه ای در شبی تاریک

مثل صدایی در سکوت تنهایی

چیزی مطمئن و قشنگ

در تزلزل زشت زندگیم

 

چیزی در من بود

چیزی که در هیچکس نبود

تو برای من عابری معمولی نبودی

چیزی در من بود که ترا مالک دنیا می دید

چیزی که برای تو بود

تنها برای تو که عاشقت بودم

   + طیبه تیموری - ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧