تماشاچی محکوم به اعدام*

چشمانت را بمیر

تماشاچی اعدام

 

گوش واکن لالایی آخر مادری 

که مقتول می گرید...

 

 

 * تماشاچی محکوم به اعدام عنوان نمایشنامه ای نوشته ی ماتئی ویسنی یک است

   + طیبه تیموری - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠