تماشاچی سر-گرم

کافه های بی الکل

 گرم شدن سرها از  سوختن شمعهای چندبار مصرف

هیجان از گوشه ی لبهایمان چکه می کند

بی خیال سایه های پشت شیشه

شعر صلح را توی ذهنمان پاک می کنیم

می جنگیم

در سکوت

حرفی برای نگفتن

جنایات پی نوشته های روزنامه را گردن می گیرد

حرفی برای نگفتن

در سیر نگاههایی که به جوانی خودشان مشکوکند

پائین می افتند

...

بی خیال سایه های پشت شیشه،

کافه های بی الکل

پل های تابستانند

...

 

 

 

   + طیبه تیموری - ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠