بر-عکس

لبخندت را

از پس مانده های دندان

جمع کن

بر-عکس بنشان

کتمان دیگری

به آدرس های منتظر فرستاده می شود

خیال چشمها راحت

جوانی ات گوشه ی دنجی

دست نخورده

مانده است

 

توی گوشت، پیرزن تنهایی

تلق تلق عصا را به دنبالش می کشاند

دست عکاس

رعشه های تنت را گردن می گیرد

خیال چشمها راحت

اگرچه لعنی ابدی

تاج کاغذی را از سرت بر داشته است...

 

***

 

دندان نیش منتظر اشتها نبود

غیر از شکنجه ی بو سهم ما نبود

سیرم ز رو سیاهی دیگی که خالی است

خالی ز سفره ی سیری که وا نبود

 

 

 

 

   + طیبه تیموری - ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠