ماشین اجاره ای

کسی مرا درک نمی کند

نه دستهای بی النگویم را

و نه وسوسه ی براق کسی که سوار ماشین اجاره ایست...

   + طیبه تیموری - ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩